Hutbe
Hutbe

Hutba 12. januar 2018. godine – Ljudi od izvrsnosti


Hutba, 12. januar 2018. godine

Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

(Napomena: Naš tim ’Alislam’ preuzima punu odgovornost za bilo kakve greške ili

Hutba je dostupna u audio, video i tekstualnom formatu.

VideoAudioTekst

Nakon učenja tašahuda, ta’wwuza I sure Fatiha, hazreti Ameer-ul- Mumineen aba je rekao : U pogledu duhovnog uticaja Časnog Poslanika s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. je rekao : “Moje je vjerovanje da je duhovni uticaj Časnog Poslanika s.a.v.s. bilo tako veličanstveno, da nijednom drugom poslaniku to nije podareno. Ovo je tajna iza napretka islama da je Časni Poslanik s.a.v.s. posjedovao veliku moć privlačnosti. Štaviše njegove riječi su imale takav uticaj da ko god ih je slušao, ostao bi oduševljen.” Dalje je rekao : ” Oni koji su bili oduševljeni njime postali su u potpunosti pročišćeni.” Jednom drugom prilikom Obećani Mesija a.s. je rekao, “Ovo čudo Časnog Poslanika s.a.v.s. je tako veliko da je dovoljno da se otvore oči svijetu.”

Obećani Mesija a.s. je dalje rekao: ” Reformisanje individue je teško. Jako je teško da se reformiše makar jedna osoba. Međutim u ovom slučaju, cijela nacija je bila spremna, koja je pokazala takav primjer vjerovanja I iskrenosti da su bili spremni da budu zaklani kao ovce zbog Istine koju su izabrali… Samo zbog ove reformacije I upute da je Uzvišeni Allah, kroz poslanstvo, nazvao Časnog Poslanika s.a.v.s. ‘Muhammed’. Kroz ovo on je hvaljen u svijetu jer je ispunio svijet mirom, pomirenjem, izvrsnim moralima I pravednošću.” Čak I danas, mi vidimo da ljudi sa pravim razumjevanjem ne mogu a da ne priznaju da je Časni Poslanik s.a.v.s. reformisao neznane, one sa lošim ponašanjem I one koji su bili upleteni u sve vrste nemoralnih stvari u dobro disciplinovane i dobre ljude.

Prije nekoliko godina došao me posjetiti jevrejski učenjak I ispričao  mi je jedan njegov događaj kada je išao vidjeti Al- Aqsa džamiju u Jeruzalemu, I rekao je da uprkos tome što je jevrej, on vjeruje u Kalima. Rekao je da vjeruje u La Ilaha Ilalah tj.da niko nije vrijedan obožavanja osim Allaha jer je monoteist  I da također vjeruje u Muhammadur Rasoolulah (Muhammed je Allahov Poslanik). Rekao je da je upoznat sa historijom arapa I da samo poslanik može reformisati I oživjeti naciju iz takve dubine moralnog pada. Tako da, bez obzira na vjerovanje u Časnog Poslanika s.a.v.s. ili ne, ja ga smatram poslanikom poslatim od Boga.”

U pogledu ashaba, njihov izvanredan status I izvanredne reformacije, koje su nastale u njime, Obećani Mesija a.s. je rekao jednom prilikom , ‘… Grupa ashaba je bila jedinstvena grupa. Bila je to grupa vrijedna časti I vrijedna da bude praćena. Njihova srca su bila ispunjena sigurnošću I uvjerljivošću.’ Obećani Mesija a.s. kaže , ‘Kada osoba posjeduje ubjeđenje, ona postepeno počinje željeti da žrtvuje svoje bogatstvo u početnim stadijima. Nakon ovoga, kada se njegovo ubijeđenje uveća, ta osoba ispunjena ubjeđenjem postaje spremna I da žrtvuje svoj život zbog Boga.’

Obećani Mesija a.s. kaže dalje, ‘Zapamtite da su istinske sluge Uzvišenog Allaha oni, u pogledu kojih je Allah rekao (koje niti trgovina niti kakav posao ometa u sjećanju na Allaha). To se desi kada ljudsko srce razvije istinsku vezu s Bogom, od koje se ne može odvojiti. Ovo stanje se može razumjeti na ovaj način, da kada je nečije dijete bolesno, osoba se može i dalje baviti dnevnim poslovima, ali njeno srce ostaje fokusirano na djete. Slično tome, oni ljudi koji osnuju istinsku vezu sa Bogom koja se zasniva na ljubavi, onda oni ne mogu zaboraviti Boga ni u kojem slučaju.’ Dakle, plemeniti ashabi, neka je Allah zadovoljan njima svima, su razvili takvu vrstu istinske veze sa Uzvišenim Allahom, da je bilo van pitanja da zanemare Boga ili da oklijevaju u bilo kojoj vrsti žrtvovanja. Postoje mnogi primjeri u pogledu ashaba.

Prenosi se u pogledu hazreti Khabbab bin Al-Aratt da kada se približilo vrijeme smrti, on je imao veliki strah od Uzvišenog Allaha. Bez obzira što je pružio veliko žrtvovanje na putu vjere i što je prošao kroz velike teškoće, on se i dalje plašio za dobar kraj. Rekao je sa krajnjom poniznošću da u toku vremena Časnog Poslanika s.a.v.s., on nje posjedovao čak jedan dinar ili dirham. Međutim, danas, kao rezultat blagoslova  Časnog Poslanika s.a.v.s., zbog dobrote Uzvišenog Allaha, kao rezultat prihvatanja ovih žrtvovanja, Uzvišeni Allah mi je dao veliko bogatstvo da je kutija u uglu moje kuće sadržavala 40 hiljada dirhama. Dalje je rekao Uzvišeni Allah mi je dao toliko da se plašim da mi je Uzvišeni Allah možda dao nagradu za moja djela na ovom svijetu i da ću biti uskraćen nagrade na onom svijetu i života koji dolazi.

Njegovu dženazu je predvodio hazreti Ali, neka je Allah zadovoljan njime, koji mu je odao počast ovim riječima,  ‘Neka Uzvišeni Allah ima milost na Khabbaba. On je prihvatio islam sa krajnjom ljubavi i žari i onda mu je bilo omogućeno da preseli u Medinu. Nakon ovoga, život koji je živio je bio onaj od Mujahida (Božijeg sluge). Prošao je kroz teška iskušenja i pokazao je primjere krajnjeg strpljenja .’ Hazreti Khabbab bin Al-Aratt je bio natjeran da legne na goreći ugalj, dok ga je tlačitelj držao stavljajući svoje stopalo na njegova prsa; ovo je sagorilo kožu i masnoću na leđima i ostavilo bijele pruge i trajne ožiljke na njegovim leđima.

Tu je i ashab Moaz Bin Jabal. Bio je poznat po obavljanju Tahađud namaza i duge molitve. Njegova rodbina je opisala njegove tahađud namaze na slijedeći način da bi on molio Boga ‘ O moj Gospodaru, ja znam da postoji Vatra Džehennema i da osoba mora raditi dobra djela da bi se spasila od nje, ali ja sam previše slab da se spasim. O Allahu daj mi uputu od Sebe, uputu koja će biti data na dan oživljenja, na dan kada ćeš Ti uraditi ono na što Si prethodno upozoravao.’ U pogledu hazreti Moaz bin Jabala, sin hazreti Ka’ab bin Malik kaže :’ Odnos Uzvišenog Allaha prema Moazu je bio zapanjujući. On je bio jako zgodan, plemenit, njegove molitve su bile jako često prihvaćene, šta god bi tražio od Boga, On bi mu to dao. Uzvišeni Allah je imao posebnu vezu sa njim. Čak i ako bi bio u dugu, Uzvišeni Allah bi mu podario sredstva da ga otplati. Uzvišeni Allah ga je blagoslovio sa izvanrednim razumjevanjem i uvidom.’

Zato je takav slučaj hazreti Shammas Bin Uthmana r.a. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao o hazreti Shammasu r.a. : Ako bi Shammasa poredio sa bilo čim onda bih ga uporedio sa štitom, zato što je u toku Bitke na Uhudu bio kao štit za mene. On je mene štitio sprijeda, odozada, s desna i lijeva i borio se do svog zadnjeg daha.’ Shammas je stajao ispred njega kao štit, do momenta kad je bio teško povrijeđen. U ovom stanju je odveden u Medinu ali je zbog težine povreda umro posije jednog ili dva dana. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da Shammas treba biti sahranjen u odjeći koju je imao na sebi, kao što je običaj sa drugim šehidima.

Drugi ashab, Saeed Bin Zaid je bio zet hazreti Omera r.a. Zbog svog primanja islama je hazreti Omer r.a., kad je krenuo da ga udari, tada je Saeedova žena, sestra hazreti Omera r.a. došla pred njega i bila povređena. Ovo je imalo dubok dojam na hazreti Omera r.a. što je njegovu pažnju skrenulo ka primanju islama. Imamo jedan slučaj hazreti Saeeda koji ocrtava standard velikog samo-pouzdanja i straha od Boga. On je živio od jednog svog imanja, ili jednog komada zemlje. Neka žena je takođe imala komad zemlje uz njegov komad. Tvrdila je da  je ona vlasnik njegove zemlje i govorila je da je on uzeo dio njene zemlje. Hazreti Saeed r.a. je odgovorio da nema potrebe da se bore oko ovog slučaja, i odrekao se prava na ovu zemlju. On je dao taj komad zemlje ovoj ženi i rekao: ‘Čuo sam Časnog Poslanika s.a.v.s. da kaže ako neko nezakonito uzme čak šaku tuđe zemlje, na Sudnjem danu će morati nositi teret sedam zemalja. Zato ja ne želim da na sebi imam ovu optužbu niti želim da se borim, da svijet ne kaže da sam ja uzeo nečiju zemlju.’ Tu je drugi hadis koji je on prenio u kojem je rekao da je najveći prekršaj, to jest nedozvoljen postupak da nepravedno napadnemo čast i poštenje muslimana. Upravo ovo je stvar koju su muslimani danas zaboravili i vidimo da muslimani napadaju čast drugih muslimana radi svojih vlastitih interesa.

Nalazimo spominjanje drugog ashaba, hazreti Suhaib bin Sanaan Rumija r.a. Kad je muslimanima dato odobrenje od Svemogućeg Boga da se isele, hazreti Suhaib r.a. je takođe odlučio da se iseli. On je postepeno napredovao u životu jer je na početku došao kao rob (u Meku) i bio oslobođen i onda je počeo neku trgovinu i na kraju postao vrlo bogat trgovac i zaradio mnogo novca svojom trgovinom. Kad je htio da se iseli, ljudi Meke su mu rekli: ‘Kad si došao u grad bio si siromašan rob i zato ti nikada nećemo dozvoliti da sa sobom odneseš imetak koji si ovdje zaradio.’ On je na to rekao: ‘Dobro, ja ću ostaviti svoj imetak ovdje, hoćete li mi sada dozvoliti da odem?’ Zato je iza sebe ostavio svoj imetak kod Mekanlija i započeo pripreme da iseli. Tako je, s velikom mudrušću i žrtvujući svoj imetak uspio da spasi svoju porodicu i sebe i bezbjedno je stigao (u Medinu). Kad se Suhaib r.a. susreo sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. i obavijestio ga da je žrtvovao sav svoj imetak i sačuvao je svoj život kao i svoju vjeru i stigao ovdje, Časni Poslanik s.a.v.s. je odgovorio da ovo nije bila besplodna razmjena nego zapravo vrlo unosna (korisna). Tako da je svaki ashab imao svoje vlastite odlike.

Jedanput je hazreti Omer r.a. rekao hazreti Suhaibu r.a.: ‘Ti si izuzetno velikodušan u hranjenju drugih, međutim, ja se bojim da možda pretjeruješ.’ Hazreti Suhaib je odgovorio: ‘Hrana koju ja dajem je zbog naredbe Časnog Poslanika s.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v.s. me je savjetovao da je najbolji među nama onaj ko hrani druge i uručuje pozdrav Mira (selam). Reći Assalamu aleikum ve rahmatullahu ve barakatuhu je dobro djelo i Časni Poslanik s.a.v.s.  je to opisao kao izvanrednu odliku ljudi. (Hazreti Suhaib r.a.) kaže: Ja sam se strogo držao ovog savjeta koji mi je dao Časni Poslanik s.a.v.s. kad sam stigao u Medinu i trošio sam samo ono što je zakonito ispravno i nisam se upuštao u pretjerivanja.’

Hazreti Usama je bio sin hazreti Zeida r.a. koji je bio rob kojeg je Časni Poslanik s.a.v.s. oslobodio. Hazreti Usama r.a. je bio izuzetno sretan jer mu je Časni Poslanik s.a.v.s. dao svoju ljubav. U toku vremena Časnog Poslanika s.a.v.s. hazreti Usama r.a. je bio vrlo mlad, zapravo je imao samo 18 godina u vrijeme smrti Časnog Poslanika s.a.v.s. Međutim, ipak je učestvovao u nekim bitkama. Jedan njegov slučaj je da je u toku bitke neki kafir (nevjernik) došao pred hazreti Usamu r.a. i odmah proučio šehadet (islamski proglas vjere); međutim, hazreti Usama ga je ipak ubio jer je vjerovao da je on to proučio samo iz straha da će biti ubijen. Hazreti Usama r.a. prenosi: ‘Ja sam ovaj slučaj prenio Časnom Poslnaiku s.a.v.s. a on je odgovorio: ‘Jesi li ga ti ubio čak nakon što je proučio šehadet?’ Ja sam odgovorio: ‘On je proučio šehadet samo da bude spašen, da ne bude ubijen.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: ‘Jesi li ti otvorio njegovo srce i vidio?’ Zatim je dalje rekao: ‘Jesi li ga ti ubio nakon što je proučio šehadet?’ Hazreti Usama r.a. prenosi: ‘Časni Poslanik s.a.v.s. je ovu rečenicu ponavljao toliko puta da sam poželio da nisam bio musliman prije ovog dana.’ Hazreti Usama r.a. dalje kaže: ‘Od tada sam se zakleo da nikada neću ubiti nikoga ko prouči kelime šehadet.’ Kad bi  samo današnji muslimani mogli ovo razumjeti. Oni čine zvjerstva ne samo protiv nemuslimana nego takođe muslimani ubijaju druge muslimane. Na primjer, u pogledu rata u Siriji kažu da je u zadnjih pet godina otkad je ovaj rat počeo, stotine hiljada muslimana ubijeno od strane drugih muslimana. Oni koji uče šehadet ubijaju druge muslimane, i čine to u ime samog šehadeta. Slično tome, u Jemenu oni koji uče šehadet napadnuti su i podvrgnuti svim vrstama proganjanja i mučenja.

Da Allah uputi muslimane da se uzdrže toga da samo uzvikuju slogane o ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i njegovim ashabima r.a., i da umjesto toga postupaju prema njegovom primjeru. S ciljem da utemelji istinsku bogobojaznost u svijetu danas, Svemogući Allah je poslao Obećanog Mesiju a.s. Gledajući na stanje muslimana u svijetu, oni nikada ne mogu sebe popraviti ukoliko ne budu vjerovali u Obećanog Mesiju a.s. Gledanje na njihovo stanje treba učiniti da budemo ispunjeni osjećajima zahvalnosti da nas je Svemogući Bog osposobio da prihvatimo vođu (vodića) ovog doba, kojeg je Svemogući Allah poslao kao revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s.

Zato onima koji žtvuju sve radi Allaha bude dato sve i oni ne odu s ovog svijeta dok im ne bude dato mnogostruko od onog što su žrtvovali na Allahovom putu. Svemogući Bog ne zadržava nikakvu sumu koja pripada nekoj osobi, ali, rijetki su ljudi koji ovo prihvate i koji su upoznati o stvarnosti ovih stvari. Da nas Svemogući Allah osposobi da postupamo po ovim učenjima kroz što možemo postati istinski sljedbenici Svemogućeg Allaha i Njegovog Poslanika i da takođe slijedimo Njegove naredbe.

Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu za gospođu Amtal Majid Ahmad sahibu, ženu Chaudhry Nasir Ahmad sahiba, koji je zamjenik amira VB kao i šef centralnog Jaidad službe. Ona je umrla 9. januara 2018. Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. Ona je bila praunuka hazreti Maulvi Abdullah Sanoori sahiba, ashaba Obećanog Mesije a.s. Poslije udaje oni su živjeli blizu Fazl džamije od 1978. Bila je redovna u namazima i postu i u plaćanju chande (obaveznog doprinosa). Bila je vrlo saosjećajna, svakoga bi radosno pozdravljala i bila je vrlo gostoprimljiva. Bila je  vrlo iskrena i pobožna gospođa. Sa svakim je dijelila njihov bol i nesreću. Imala je snažnu vezu s Halifatom i takođe je podsticala svoju djecu da ostanu čvrsto povezani s Haifatom. Takođe ih je podsticala da budu redovni u namazu. Borila se da svojoj djeci dadne dobru moralnu obuku i takođe je imala priliku da lokalnu djecu poučava Časni Kur’an. Da Svemogući Allah uzdigne položaj umrle i da omogući da se njena čestita djela nastave kroz njene kćeri. Amin.