Allah


 

 

“U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog”

 

 

Ko je Allah?

O, poslušni, slušajte! Šta Bog želi od vas? Sve što On želi je da postanete Njegovi. Ne pridružujte Mu nikoga – ni na nebu ni na Zemlji. Naš Gospodar je Taj Koji živi sada kao što je živio prije. On govori sada kao što je govorio prije i On sluša sada kao što je slušao prije. Glupo je sumnjati da On sluša ali da u ovo doba više ne govori. Istina je da On sluša i da On govori. Svi Njegovi atributi su vječni – bez početka i bez kraja. Nijedan od Njegovih atributa nisu ukinuti i nikada neće biti. On je Jedan, bez ikoga; On nema ni sina ni žene. On je jedinstven; ne postoji niko sličan Njemu. Nema osobe koja može učestvovati jednako ni u jednom od Njegovih jedinstvenih atributa i nema niko ravan Njemu. Ne postoji niko kao On u Svojim atributima i nikakva Njegova moć se nikad ne smanjuje. On je blizu, a opet je daleko. On je daleko, a opet je blizu.

Bog Sebe pokazuje kroz viziju onim ljudima koji posjeduju kašf (Božiju objavu); za Njega nema tijela niti oblika. On je iznad svega, ali mi ne možemo reći da je neko drugi ispod Njega. On je na aršu (nebu) ali se ne može reći da On nije na ovoj Zemlji. On je sveukupnost svih savršenih atributa i On je manifestacija svega što je hvale vrijedno. On je glavno vrelo sve dobrote. Sve moći su okupljene u Njemu. On je izvor svih blagoslova i Onaj Kome će se sve stvari na kraju vratiti. On je Gospodar svakog kraljevstva i On je upotpunjen u svakoj savršenosti. On je čist od svih mahana i slabosti. I On je poseban u činjenici da sva zemaljska i nebeska bića trebaju samo Njega obožavati. Ništa nije nemoguće za Njega. I sve duše i njihove moći i sve čestice i njihove moći, Njegovo su stvaranje.

Ništa se ne može pojaviti bez Njega. A On Sam manifestuje Svoje biće kroz Svoju snagu i Svoju moć i kroz Svoje znakove. I mi Ga tako prepoznajemo. On uvijek Sebe manifestuje bogobojaznim i On njima pokazuje Svoje moći. Po ovom se On može prepoznati i ovako mi možemo prepoznati Njegove omiljene puteve. On vidi bez fizičkih očiju; On čuje bez fizičkih ušiju i On govori bez fizičkog jezika.

On može dovesti postojanje od stanja nepostojanja. U snovima vi doživite svijet bez ikakve fizičke materije, koji je stvoren od Boga. U tom svijetu On vam pokazuje stvari koje ne postoje, ili su bile uništene. Ovako Njemu pripadaju sve moći. Neznalica je onaj koji poriče Božiju moć. Slijep je onaj ko ostaje nemaran prema ovoj dubini Njegovih moći.

On može i On čini sve stvari, bez kršenja Svog božanskog Zakona i protiv Svoje Riječi. On je jedan u Svom Biću i u Svojim atributima, u Svojim djelima i Svojim Božijim poslovima. I sva vrata prema Njemu su zatvorena, osim jednih, a to su ona otvorena Časnim Kur’anom. I nije više neophodno zasebno slijediti različita poslanstva i knjige koje su prije prošle jer ih je poslanstvo Muhammeda, s.a.v.s., sve obuhvatilo. Sve istine koje osobu vode Bogu nalaze se unutar kur’anskih učenja. Nikakva nova istina neće doći poslje njega; i nije bilo istine prije njega koju on ne sadrži. Zato su sva prethodna poslanstva zapečaćena poslanstvom Muhammeda, s.a.v.s. Poslanstvo Muhammeda, s.a.v.s., nije nemoćno u svojim blagodatima. Zapravo, ovo poslanstvo posjeduje najviše blagodati od svih poslanstava. Slijeđenjem ovog poslanstva steknuta je blizina Bogu i postignute su veće blagodati i Božija ljubav nego ikada prije.

 

Iz knjige “Oporuka” str. 13-14. Preuzmite cijelu knjigu u PDF formatu.

 

Odabrani hadisi Časnog Poslanika s.a.v.s. o Allahu u PDF formatu.

 

Izreke Obećanog Mesije o Allahu u PDF formatu.