KUR'AN ČASNI

/Arapski tekst i bosanski prijevod sa uvodima u sure i podbilješkama/

Prijevod:
Fahrija Avdić i Wasim Ahmad

Objavljen pod uputom:
Hazreti Mirze Masroor Ahmada
Petok nasljednika Obećanog Mesije i Halife Ahmadija pokreta u Islamu

 

Čitač originala:
Wasim Ahmad, misionar za Bosnu i Hercegovinu

Izdavač:
Verlag der Islam
Genfer str. 11
60437 Frankfurt am Main
Deutschland

Štampa:
CPI Books GmbH, Ulm, Germany

ISBN: 978-3-932244-32-2

Decembar 2007.


Web info: 114 .PDF fajlova (svaki fajl sadrži uvod u suru i suru).
Ukupna veličina: 167 MB

Copyright - sva prava pridržana.