Dželsa salana | Godišnji skup


JaLSA-wide-Allah

 

Dželsa Salana se u Bosni i Hercegovini održava svake godine. Riječ je o godišnjem skupu Ahmadija muslimanskog džemata kojeg odlikuje promocija mira i ljubavi u društvu, i humanosti i duhovnosti kao jednog od temelja Islama.

Za vas smo pripremili mnogo fotografija kao i video sa same Dželsa salane koji možete pogledati na našem Youtube kanalu.

Svi govori su dostupni na bosanskom jeziku. Za sve govornike koji su dolazili izvan bosansko-hercegovačkog govornog područja obezbjeđen je prevod.

Dželsa salana 2017.
Dželsa salana 2016.
Dželsa salana 2015.
Dželsa salana 2014.
Dželsa salana 2013.
Dželsa salana 2012.
Dželsa salana 2011.