Hazreti Mirza Nasir Ahmad – Halifatul Mesih III r.a.


Hazreti Mirza Nasir Ahmad Halifatul Mesih III r.a. rođen je 15. novembra 1909. kao najstariji sin drugog halife, hazreti Mirze Bashiruddin Mahmood Ahmada r.a. Hazreti halifatul Mesih III još u svom djetinjstvu naučio je cijeli Kur’an napamet. Školovao se na Balior koledžu u Oksfordu, Engleska, a kasnije je bio imenovan za predsjednika nekoliko ključnih pomoćnih organizacija, uključujući omladinsku organizaciju Majlis Khudam-ul-Ahmadiyya i centralnu Ansarullah organizaciju za muškarce sa više od 40 godina starosti. On je bio izabran za trećeg nasljednika Obećanog Mesije a.s. 5. novembra 1965. Među njegovim najvrednijim dostignućima bilo je pokretanje Nusrat jahan šeme za uzdizanje obrazovne i zdravstvene brige kod zapadnoafričkih naroda. On je, također, svjetski raširenoj Ahmadija zajednici uveo slogan ‘Ljubav svakome, mržnja nikome’ i 1973. pokrenuo šemu stogodišnje proslave. Za vrijeme njegove uprave bila je ispunjena veličanstvena objava Obećanog Mesije a.s.: ‘Kraljevi će tražiti blagoslova od onog čime si ti zaodjenut’, kada je Al-Haj F.M.Singhate, guverner, general Gambije, prihvatio Ahmadijat. Rukovođenje hazreti Mirze Nasir Ahmada r.a. trajalo je više od 17 godina. On je umro 9. juna 1982.