Islam


Islam, naziv koji je Allah dao ovoj religiji (Kur’an 5:4), je riječ arapskog porijekla koja doslovno znači pokornost i mir. ISLAM je izvedeno iz arapske riječi „SALEMA“: mir, čistoća, odanost i pokornost. Dakle, Islam bi značio put onih koji su pokorni Allahu i koji uspostavljaju mir s Njim i Njegovim stvorenjima. Sljedbenici Islama nazivaju se muslimani.

Islam nije nova religija. To je, u suštini, ista ona poruka i usmjerenje koje je Allah podijelio svim poslanicima prije Muhammeda a.s., mir Božiji neka je s njim. Allah kaže u Kur’anu:

„Ti reci: “Mi vjerujemo u Allaha i u ono što je nama objavljeno, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu i Ishaku, i Jakubu i (njegovim) potomcima, i u ono što je dato Musau i Isau i poslanicima od Gospodara njihovoga. Mi ne pravimo razlike ni meðu jednim od njih, i Njemu se mi pokoravamo.” (Kur’an 3:85)

Šest glavnih vjerovanja u Islamu:

1. Vjerovanje u Božije jedinstvo
2. Vjerovanje u Božije meleke
3. Vjerovanje u Božije knjige
4. Vjerovanje u Božije poslanike
5. Vjerovanje u Sudnji dan
6. Vjerovanje u Allahove odredbe

Pet stubova Islama:

1. LA ILLAHE ILALLAH MUHAMMEDU RESULULLAH – NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA I MUHAMMED (s.a.v.s.) JE NJEGOV POSLANIK,
2. Obavljati pet dnevnih namaza u određeno vrijeme,
3. Postiti mjesec ramazana,
4. Davati zekata,
5. Obaviti hadždž, ukoliko je to u mogućnosti.

Dodatna objašnjenja pročitajte u knjizi “Elementarno proučavanje Islama”.