Obećani Mesija


Hazreti Mirza Ghulam Ahmad rođen je 13. februara 1835. godine u Kadijanu, Indija. Kao mlad čovjek bio je duboko zadubljen u proučavanje Časnog Kur’ana i često je bio viđen u džamiji, žarko i ponizno se moleći Bogu, tako da su ljudi imali običaj zvati ga ‘Maseetar’, osoba koja je zaljubljena u džamiju. Godine 1882. hazreti Ahmad je prvi put saznao, putem objave, da je Allah njega odredio da bude uzvišeni Reformator i da pred njim stoji dugačak i naporan zadatak. U 1889. godini on je, po Božijoj naredbi, utemeljio vjersku organizaciju poznatu kao Ahmadija pokret u islamu. On je bio darovan Božijim objavama. Jedna od Njegovih objava je glasila: ‘Ja ću tebi dati veliko udruženje islama.’ U to vrijeme je samo šačica ljudi prihvatilo Ahmadijat, no danas broj sljedbenika Obećanog Mesije prelazi 200 miliona. Obećani Mesija napisao je 85 knjiga da bi nepobitno dokazao prednost islama nad svim drugim vjerama, ukljucujuci njegovo remek-djelo, monografiju ‘Brahin-i-Ahmadiyya’. U 10:30 sati ujutro, 26. maja 1908. hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. ispustio je dušu.

Pročitajte tekst o “Ashabima Obećanog Mesije” u PDF-u.