Hutbe

Hutba, 29. juli 2005.


Kratki sadržaj hudbe koju je održao Hazreti Mirza Masroor Ahmad ajadahulahtalahbi
nasre hil aziz, Halifatul Mesih V, poglavar Ahmadija muslimanske zajednice.

Hutba je dostupna u tekstualnom formatu.

Tekst

U petak , 29. jula 2005. Hazret Halifatul Mesih V, ajedeullahu teala biba silezi, je održao hudbu u Rušmoru, London, prilikom Đelsa salane VB.
Huzur aba je rekao: U mojoj zadnjoj hudbi ja sam govorio o gostoprimstvu i odgovornostima domaćina. Danas ću podsjetiti goste o njihovim dužnostima. Kad nekom idete u posjetu prvo tražite odobrenje. Kad ste pozvani, vratite se čim je svrha vaše posjete ispunjena. Nemojte sa sobom voditi nepozvane goste. Ako se dogodi da je neka osoba s vama pitajte domaćina za dozvolu da ga povedete a sobom, i ako on odbije, ne smije biti nikakve ljutnje jer ovakve stvari izazivaju raskole u međusobnim odnosima.
Huzur aba je rekao: Treba da se pridržavate vremena, pogotovu prilikom odlaska na svadbu, itd. Ako se ovakve proslave i skupovi održavaju na mjestima koja pripadaju Džematu, ta mjesta moraju biti napuštena na vrijeme zato što je većinu poslova na ovim mjestima rade dobrovoljci koji treba da se poslije toga vrate svojim kućama. Kad se ljudi zadržavaju čak poslije završetka ceremonije vjenčanja, to uveliko stvara neugodnost ovim dobrovoljcima. Huzur aba je rekao: Čak ako hrana nije dobra ne treba da bude gunđanja. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao: Kad ste pozvani na jelo, morate prihvatiti poziv. Ako postite, treba da šutke prisustvujete i učite u sebi, ako ne postite jedite sa zadovoljstvom šta god je stavljeno pred vas.
Huzur aba je rekao: Na ovako velikim skupovima (kao što je đelsa) nekada ne bude dovoljno hrane. Prisutni na đelsi zato treba da jedu vodeći računa i da nastoje da ništa ne bacaju. Preneseno je u jednom hadisu da hrana za jednog vjernika zadovolji dvojicu, a hrana za dvoje zadovolji četvero, hrana za četvero bude dovoljna za osmoro. Huzur aba je rekao da mnogo puta u toku đelse u Kadianu i u Rabvi je izgledalo da neće biti dovoljno hrane za sve goste. Radnici su zato postajali zabrinuti da ne bi bilo nedovoljno hrane i stvar bi iznijeli Hazret Halifatul Mesihu. Ali je Allah uvijek obezbjedio sredstva kojim su svi gosti bili nahranjeni i nije bilo manjka hrane.
Huzur aba je rekao: Časni Poslanik s.a.v.s. je kazao: ‘Ko god vjeruje u Allaha i Sudnji dan, treba da oda počast svome gostu i da ga usluži na najbolji način kako prvog dana tako da nastavi svoje gostoprimstvo za tri dana. Ako gost ostaje duže, bit će za domaćina sadaka ako ga usluži.’ Na ovaj način, islam zaštićuje domaćina da ne bude preopterećen. Tako da je u skladu sa ovim hadisom, da se gosti služe tri dana u kućama za goste koje pripadaju Džematu. Ako oni treba da ostanu duže, treba da traže odobrenje od Džemata.
Huzur aba je rekao: Ljudi se ne smiju nametati gostoprimstvu drugih ljudi, jer ovo izaziva veliku neugodnost. Neki ljudi su čak primorani da pozajme novac da služe svoje goste.
Huzur aba je rekao: Radnici također treba da zapamte hadis da onaj ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan treba ili da kaže ono što je dobro ili da šuti. Zato, u ovakvim prilikama, gosti treba da budu tretirani nježno i s ljubaznošću, i treba da se izbjegnu rasprave. Hrana ne treba da se baca i ljudi treba da uzmu samo onoliko koliko mogu s lahkoćom završiti.
Huzur aba je rekao: Neki ljudi borave kod svoje familije i pozajme novac od njih za kupovinu i još ih opterete odgovornošću da poslije njihove stvari pošalju, i ako zakasne oni im počnu prigovarati. Allahovom milošću, ovakvi primjeri su rijetki u Džematu Ahmadija, ali se čak ni ovi ne smiju događati.
Huzur aba je savjetovao Ahmadije da učestvuju na đelsi sa iskrenošću i čistim namjerama, da svoje vrijeme potroše u spominjanju Allaha, da učestvuju u svim programima đelse i obavljaju namaze na vrijeme. Svi punktovi gdje se nešto prodaje treba da budu zatvoreni za vrijeme đelse i za vrijeme namaza. Posvojite u svojim životima ono što čujete na đelsi. Ove godine mi održavamo đelsu na novoj lokaciji; nastojte da strpljivo podnesete neugodnosti radije nego da nalazite greške. Svaki pojedinac treba da bude oprezan u pogledu obezbjeđenja. Naše stvarno povjerenje je u Allaha ali je naša dužnost da uradimo šta god je u našoj moći da se zaštitimo. Da nas Allah omogući da imamo koliko god je moguće blagoslova od đelse. Molite Boga za uspjeh ove đelse. Da se ovakve đelse također održavaju na mjestima kao što je Pakistan, Indija i Indonezija. Da nas Allah zaštiti od nevolja. Amin.